2
Ocak 2024
PROJE İMALAT PRENSİPLERİ
DUYURULAR

PROJE İMALAT PRENSİPLERİ

Torunlar GYO AŞ. Proje imalat Uygulama Prensipleri
 

PDF GÖRÜNTÜLE

1) DEPREM YÖNETMELİĞİ

İnşa ettiğimiz tüm projelerimiz inşaat ruhsatının alındığı tarihte yürürlükte olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından
hazırlanmış olan standartlara ve Deprem Bölgelerinde yapılacak Binalar Hakkında Deprem Yönetmeliğine uygun olarak eksiksiz
hayata geçirilmiştir.


2) ZEMİN ETÜDLERİ

Projelerimizin mevcut zemin durumunun anlaşılması ve mühendislik parametrelerine karar verilmesi amacı ile saha bütününde
zemin sondajları yapılmakta, sondajlardan alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deneyleri ve incelemeler neticesinde
Geoteknik Etüt Raporu'na göre statik projeleri oluşturulmaktadır.


3) STATİK PROJELENDİRME

Geoteknik etüt raporuna göre temel / kolon / kiriş ve döşemelerin statik projeleri en yetkin statik proje müellifleri tarafından
hazırlanmaktadır. Bu hesaplamalara göre yapı denetim yetkilileri tüm inşaat safhalarında, proje sahasında bulunarak, her türlü
imalatı projesine ve fenni kurallarına göre yapılıp yapılmadığını denetlemektedir.

4) İMALAT

İnşaatlarımız proje özelinde betonarme tünel kalıp, konvansiyonel kalıp veya çelik yapı elemanları ile inşa edilmiştir ve
edilmektedir.
Yapı temelleri radye olarak inşa edilmiş olup, Geoteknik Etüt Raporu'nda gerekli görülen kısımlarda temele bağlı fore kazık ve jet
grout sistemleri uygulanmaktadır.

5) BETON

Beton sınıfı projeye göre değişkenlik göstermekte olup. C30, C40, CSO, C60 beton kullanılmaktadır.

6) YAPI DENETİMİ

Tüm inşaatlarımızın ter türlü imalat ( demir, beton, vs) denetimleri, kamu kurum ve kuruluşlarından TOKİ, KİPTAŞ veya bakanlık
tarafından görev ve yetki verilen bağımsız yapı denetim firmalarının teknik ekipleri tarafından yapılmış ve yapılmaktadır.

7) YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

Tamamlanmış tüm yapılarımızın Yapı Kullanım İzin Belgeleri alınmış olup, ilgili belediyeler tarafından iskan aşamasında yeniden
mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerine uygunlukları kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.

Tüm bu bilgiler çerçevesinde projelerimizin detaylı yapı künyeleri aşağıda yer almaktadır.