YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları - 2024
28.06.2024 - Maddi Duran Varlık Satımı (35 No'lu Parsel)
27.06.2024 - Maddi Duran Varlık Alımı (41 No'lu Parsel)
25.06.2024 - Yönetim Kurulu Komiteleri Üyelerinin Seçim
17.04.2024 - Torun Tower ofis binasının satışına ilişkin görüşmelere başlanması hk.
28.03.2024 - 01.01.2024 / 31.12.2024 Dönemini Kapsayan Bağımsız Denetim Firmasının Seçimi